NK Cell คือ?

NK cell (Natural killer cell) หรือเรียกว่า เซลล์เพชฌฆาต คือ

เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่ง

ในระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรา เสมือนกองกำลังทหารทำลายสิ่งแปลกปลอมไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรค ไวรัส หรือ เซลล์ผิดปกติ เช่น เซลล์มะเร็ง โดยเฉพาะ สิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรคที่ร่างกายไม่เคยเจอมาก่อน ดังนั้น

หากการทำงานของ NK cell มีน้อย
ย่อมมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อหรือ เสี่ยงที่เป็นโรคมะเร็งได้

NK Cell ทำงานอย่างไร?

"เซลล์เพชฌฆาต จะเป็นด่านหน้าใน การต่อสู้เพื่อกำจัดเชื้อโรคจากร่างกาย และถึงแม้จะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นแล้ว"

ในปัจจบันเรานอกจากเราสามารถตรวจปริมาณของเม็ดเลือดได้แล้ว เรายังสามารถตรวจหาการทำงานของ NK cell (NK cell activity) โดยการตรวจหาระดับเคมี IFN gamma เมื่อ NK cell เจอสิ่งแปลกปลอม

เพื่อดูว่าการทำงานของเซลล์เพชรฆาตเป็นอย่างไร ร่างกายของคนคนนั้นมีความสามารถในการต่อสู้เชื้อโรค หรือเซลล์แปลกปลอมมากน้อยแค่ไหน ความแข็งแรง ในการป้องกันโรคมประสทธิภาพมากน้อยเพียงใด 

พราะหากเรามีเซลล์ผิดปกติ หรือ ได้รับเชื้อโรค ไวรัส ที่ร่างกายไม่เคยเจอ เซลล์ภูมิคุ้มกัน โดยเฉพาะเซลล์เพชฌฆาตจะเป็นด่านหน้า ในการต่อสู้เพื่อกำจัดเชื้อโรคจากร่างกาย และถึงแม้จะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นแล้ว ไม่ว่าจะเป็นยารักษาดีอย่างไรก็ตาม หากภูมิต้านทานไม่สามารถทำงานได้ดี การกำจัดเชื้อโรค หรือ เซลล์แปลกปลอมก็เป็นไปได้ยาก

การทำงานของภูมิต้านทาน NK cell (NK cell activity) นั้น จะมีการเปลี่ยนแปลงลดลง เมื่ออยู่ในภาวะ เครียด พักผ่อนน้อย โรคอ้วน สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอลเป็นประจำ ไม่ได้ออกกำลังกาย หรือสัมผัสมลพิษในสิ่งแวดล้อมเป็นประจำ หรือ มีประวัติครอบครวเป็นมะเร็ง

ใครที่ควรตรวจ NK Cell Activity Test

  • ต้องการตรวจหาระดับภูมิต้านทาน NK cell activity ในช่วงมีการระบาดของไวรัส หรือ
    เชื้อโรคต่างๆ
  • ผู้ที่มีประวัติสูบบุหรี่ หรือ ได้รับควันบุหรี่เป็นประจำ
  • ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ
  • ผู้ที่สัมผัสกับมลพิษในสิ่งแวดล้อมเป็นประจำ
  • มีประวัติครอบครัวเป็นโรคมะเร็ง
  • มีภาวะอ่อนล้าเรื้อรัง

NK Cell Therapy คืออะไร ทำเพื่ออะไร?

" NK cell therapy คือ การนำเซลล์เพชฌฆาตในร่างกายของเราเอง มาเพาะเลี้ยงให้เพิ่มจำนวนและแข็งแรงขึ้นก่อนจะให้กลับคืนร่างกายของเรา "

เริ่มจากขั้นตอนการเจาะเลือด หลังจากนั้นนำมาแยกเซลล์เพชฌฆาตเพาะเลี้ยงในภาวะปลอดเชื้อ ด้วยเทคนิคพิเศษ ทำให้เซลล์เพชฌฆาตเพิ่มจำนวน และเพิ่มการทำงาน ใช้เวลาการเพาะเลี้ยงประมาณ 14 วัน ก่อนจะนำฉีดกลับสู่ร่างกายบุคคลนั้นๆ 

ในการฉีดแต่ละครั้ง จะมีการฉีดกลับเซลล์เพชฌฆาตที่แข็งแรงเข้าไปอย่างน้อย 1000 ล้านเซลล์ 


” เพื่อให้ระบบภูมิต้านทานเซลล์เพชฌฆาตพร้อมทำงานป้องกันโรคได้ทันที “


เนื่องจากเป็นการฉีดเซลล์ของตัวเรากลับสู่ตัวเอง ดังนั้นปฏิกิริยาการแพ้ หรือติดเชื้อจากผู้อื่นจึงไม่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามควรมีการตรวจวัดการทำงานของเซลล์เพชฌฆาต หลังจากฉีดประมาณ 1 สัปดาห์เพื่อทดสอบดูว่า การทำงานเซลล์เพชฌฆาตอยู่ในระดับที่แข็งแรงพอหรือไม่

สนใจตรวจวัดค่าภูมิต้านทาน NK Cell Activitiy Test 

คลิกไลน์แล้วพิมพ์
" NK Cell Test "