Preventive service

Complete Immune And Telemere Check

คือการตรวจเพื่อดูต้นตอความเสี่ยงของโรคอันเกิดจากความเสื่อมของร่างกาย เนื่องจาก โรคต่างๆ ล้วนมีต้นตอมาจากภูมิต้านทานอ่อนแอ และความเสื่อมอายุของเซลล์ตามชีวภาพ (Biological age)

ทางจิตตะไลฟ์ เซ็นเตอร์ ออกแบบการตรวจการทำงานของระบบภูมิต้านทานอย่างละเอียด โดยการตรวจวัดจำนวนเม็ดเลือด ตรวจรายละเอียดของเซลล์เม็ดเลือดขาว ชนิด เซลล์ทีเพชฌฆาต (Cytotoxic T cell) เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดทีเฮลเพอร์ (T helper cell) และการทำงานของเซลล์นักฆ่าธรรมชาติ (natural killer cell: NK cell activity)

Telemere length test คือ การตรวจเลือดเพื่อประเมินโรคแนวใหม่ที่ตรวจลึกถึงระดับลึกของจำนวนและการทำงานของเซลล์ภูมิต้านทาน และโครโมโซม โดยเป็นการตรวจวัดความยาวของ DNA ส่วนปลายสุดของโครโมโซม ซึ่งสามารถใช้บ่งชี้อายุของเซลล์ตามชีวภาพ (Biological age) และบอกภาวะเสื่อมของเซลล์ (Degenerative status) ที่เกิดขึ้นก่อนวัย ซึ่งสัมพันธ์กับการเกิดโรคในอนาคต เพื่อเป็นประโยชน์ในการดูแลรักษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีสุขภาพดีและมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น

       เซลล์ที่มีเทโลเมียร์ยาวจะมีอายุหรือทำหน้าที่ได้นานกว่าเซลล์ที่เทโลเมียร์สั้น (งานวิจัยนี้ได้รับรางวัลโนเบลล์สาขาแพทย์ปี 2009) จากเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบันทำให้เราสามารถวัดความยาวของเทโลเมียร์ได้จากการตรวจเลือด ซึ่งการรู้ความยาวของเทโลเมียร์จะบอกได้ว่าร่างกายมีภาวะความเสื่อมเกินกว่าคนปกติหรือไม่ ถ้าหากคุณมีความยาวเทโลเมียร์ที่สั้น คุณจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคร้ายมากกว่าและอาจมีอายุขัยสั้นกว่าคนปกติ เป็นประโยชน์กับแพทย์ในการหาวิธีในการดูแลและประเมินโรคเฉพาะบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ใครบ้างที่ควรวัด

  • คนที่มีสุขภาพดีที่ต้องการตรวจติดตามการทำงานของภูมิคุ้มกันที่มีมาแต่กำเนิดแบบไม่จำเพาะเจาะจงของตนเอง
  • คนที่มีการติดเชื้อบ่อยครั้ง
  • คนที่มีสภาวะอ่อนล้าเรื้อรัง
  • ผู้ที่มีรูปแบบการดำรงชีวิตที่ไม่เหมาะสม เช่น คนที่มีประวัติการสูบบุหรี่อย่างหนัก, อดนอน พักผ่อนไม่เพียงพอ หรือมีภาวะเครียด
  • คนที่มีบุคคลในครอบครัวมีประวัติการเป็นโรคมะเร็ง

รายการรับเพิ่ม : การตรวจวิเคราะห์มวลร่างกายแบบองค์รวม (Inbody) 1 ครั้ง
ใช้สำหรับวัดองค์ประกอบของร่างกายโดยรวม ได้แก่ ไขมัน โปรตีน กระดูก และน้ำ เพื่อนำมาวิเคราะห์และสรุปผลอาการบวมน้ำรวมถึงโรคอ้วน สามารถตรวจวัดและวิเคราะห์ค่าต่าง ๆ เพื่อการวินิจฉัยและรักษา

แพคเกจการตรวจลดจากปกติ ราคา 23,000 บาท เหลือเพียง 19,000 บาท

แอดไลน์แล้วพิมพ์ "NK Cell Test"